17.2 Materieelbescherming

Aanrijdbeveiligen vergroten de veiligheid en verkleinen de schadelast in een magazijn.

In een magazijn is een breed scala aan meterieel aanwezig, zoals stellingen, trucks, conveyors e.d. Vaak zijn aanrijdrisico's alleen te vermijden door het monteren van aanrijdbeveiligingen

Alle mogelijkheden Materieelbescherming