13.3.1 Afgescheiden ruimte

 

Bij de keuze voor wel of geen afzonderlijke batterijlaadruimte, spelen meerdere factoren een rol.
Vanuit een kwaliteits- en beheersoogpunt is dit echter wel wenselijk.
 

 

Als er meerdere trucks worden opgeladen in een magazijn, dan is het gewenst om het laden van de tractiebatterijen uit te voeren in een afgescheiden batterijlaadruimte. Dit omdat batterijen gas produceren tijdens het laden en bij te grote concentraties bracht dit risico’s met zich mee, zoals explosierisico's. Daarom is er luchtafzuiging nodig in deze ruimtes, moeten deze ruimtes van vloeistof dichte vloeren worden voorzien en zijn er PBM's beschikbaar tijdens onderhoud.
Door de toepassing van moderne, onderhoudsvrije acculaadsystemen waarbij veel minder gas vrijkomt is de noodzaak van een afzonderlijke laadruimt minder urgent geworden. Vanuit een beheersoogpunt biedt het echter nog steeds voordelen de batterijen in een aparte ruimte op te laden. Alle batterijladers en bekabeling, alsmede alle te laden trucks, staan bij elkaar in 1 ruimte die alleen voor dit doel wordt gebruikt.
 

 

Voordelen:
-Centralisatie en afscherming batterijladers en kabels
-Optimale inrichting ruimte
-Beschikbaarheid onderhoudsruimte trucks
 
Nadelen:
-Extra ruimte benodigd
-Extra voorzieningen door centralisatie batterijlaadstations
 
Investeringen:
- € 75 / m2 acculaadruimte per jaar