13.3.2 Ventilatiesysteem

Neem explosierisico weg door het adekwaat ventileren van de laadruimte, natuurlijk en/of geforceerd.
Bewaak het concentratieniveau van de waterstof door een detectiesysteem.

Bij het laden van batterijen ontstaat een ontplofbaar mengsel vooral samengsteld uit waterstof en zuurstof. Een explosierisico ontstaat als de concentratie van het waterstofgas hoger is dan 4 procent. Om dit explosierisico te voorkomen moet er geventileerd worden:
- er moeten voldoende ventilatieopeningen aanwezig zijn,
- de afvoeropeningen zo hoog mogelijk aanbrengen,
- de aanvoer openingen zo laag mogeljk aanbrengen
- dode hoeken in de ventilatiestroom voorkomen door af- en aanvoeropeningen diametraal tegenover elkaar te plaatsen,
- is de natuurlijke ventilatie onvoldoende, dan geforceerde ventilatie toepassen.

De ventilatie van batterijlaadstations is voldoende als de luchtstroom groter of gelijk is aan de navolgende formule (per batterij):
Q = v · q · s · n · I =>  v · q · s = 0,05 =>
Q = 0,05 · n · l
Q = luchtstroom in m³/h
v = verdunningsfactor om de verhouding waterstof / lucht beneden de 4% te krijgen  
q = hoeveelheid waterstof die per uur ontwikkeld wordt door elektrolyse  
s = veiligheidsfactor = 5  
n = aantal cellen (in de batterij)  
I = de stroom waarbij de elektrolyse optreedt. (de nominale laadstroom in ampères van de gelijkrichter).

De acculaadruimte is het beste te ventileren met natuurlijke ventilatie. Om dit te kunnen realiseren moeten de toe- en afvoeropeningen een grootte hebben van minimaal: A = 28 · Q Waarbij A = cm² Q = m³/h  Bij deze openingen moet dan een minimale luchtsnelheid van 0,1 m/s aanwezig zijn.

Een detector kan een mechanisch ventilatiesysteem inschakelen en/of alarmeren als er een te hoge concentratie waterstof aanwezig is in de laadruimte. Als waterstof in aanraking komt met zuurstof ontstaat het uiterst ontploffingsgevoelige knalgasn. Een concentratie waterstof (4 volumeprocenten) kan – in combinatie met een ontstekingsenergie van slechts 0,019 Joule (een lasvonk, elektrische installaties of hete oppervlakten) – een explosie veroorzaken.