13.3.3 Calamiteitenkast - Safetyboard

Een goed gepostioneerde calamiteiten draagt bij aan het minimaliseren van de gevolgen van een ongeluk tijdens het laden.

Safetyboards kunen op meerdere plekken ingezet worden.

In de calamiteitenkast zijn alle gereedschappen en materialen, nodig ingeval van een ongeval bij het laden van tractiebatterijen.
De inhoud van deze kast bestaat uit:
- veiligheidsbril,
- veiligheidshandschoenen,
- veiligheidsschort,
- oogspoelfles,
- stoffer en blik
- bezem
- bak met grit,
- absorbtiedoek,
- soda.
- stoffer en blik,
- schort

 Om de beschikbaarheid van de veiligheidsmiddelen te vergroten kunnen safetyboards gebruikt worden. Een safetyboard bevat zaken als:
- veiligheidsbril,
- veiligheidshandschoenen,
- veiligheidsschort,
- oogspoelfles 

Safetyboards kunnen op verschillende plekken in de laadruimte worden opgehangen.