13.3.5 Signaleringen

Duidelijke signaring van risico's en de bijbehorende oplossingen maakt het mogelijk om bij calamiteiten efficiënt op te treden.

In de laadruimte moeten de diverse risico's duidelijk gesignaleerd worden.
De volgende waarschuwingstekens moeten aanwezig zijn:
- verbod op roken, vlam of open vuiur,
- verboden togang voor onbevoegde,
- opgepast met voertuigen,
- explosiegevaar,
- gevaar voor bijtende stoffen,
- handschoenen en veiligheidsbril verplicht.
De locatie van de oogspoelinstallatie moet duidelijk zijn aangegeven.

 

Voordelen

Duidelijkheid
Extra veiligheid