13.3.6 Oogdouche

Het is gewenst dat een oogdouche voorzien is van een doorstroommelder. Stroomt er water door de leiding dan gaat er een alarm af zodat een hulpverlener assistentie kan verlenen.

Goed functionerende nood- en oogdouches zijn ­verplicht bij het werken met gevaarlijke stoffen. Oogletsel door chemicaliën is gevaarlijk en ook pijnlijk. In de EN 15154 is vastgelegd welke eisen gesteld worden aan het sproeipatroon, de hoeveelheid water dat er uit de douche komt. Belangrijk is om de kwaliteit en de temperatuur (min. 15 en max. 35 graden) van het water te bewaken.