13.8 Controle en inspectie

 

Acculaad, LPG- en dieseltankstations moeten periodiek gekeurd worden door een hiertoe gecertificeerde instantie, zoals de BMWT.

 

Beheer en onderhoud van de laadstations is nodig om de veiligheid van de stations te kunnen garanderen.
Controle & inspectie dient zich enerzijds te richten op de algemene wet- en regelgeving.
Daarnaast dient de inrichting, orde en netheid rondom de stations gecontroleerd te worden. Ongelukken ontstaan vaak door gebrekkige omgevingsomstandigheden.
 
Alle mogelijkheden Controle en inspectie