13.4.1 Open ruimte

 

Bij de keuze voor wel of geen afzonderlijke acculaadruimte, spelen meerdere factoren een rol.
Vanuit een financieel oogpunt, biedt het geen voordelen om een centrale acculaadruimte in te richten.
Vanuit een kwaliteits- en beheersoogpunt is dit echter wel wenselijk.

 

De acculaadstations kunnen verspreid worden over een grote ruimte. Als het volume van de ruimte voldoende groot is, ontstaan er geen veiligheidsrisico’s.
De ruimte rondom de acculaadstations wordt ‘s nachts, tijdens het laden in beslag genomen door de geparkeerde trucks. Overdag kan deze ruimte gebruikt worden als rijpad, manoeuvreerruimte voor trucks of voor het tijdelijk neerzetten van pallets. De ruimte wordt hierdoor dubbel gebruikt.
 

 

Voordelen:
-Efficiëntere ruimtebenutting
-Lagere investeringen in gebouw
 
Nadelen:
-Hogere aanlegkosten elektrische voedingen en PBM’s
-Verspreid staande acculaadstations
-Separate onderhoudsruimte
 
Investeringen:
Niet van toepassing