13.4 Decentrale batterijlaadstations

 

Als stations decentraal worden voorzien, dienen op alle plaatsen afdoende veiligheids- en beschermingsmaatregelen te worden getroffen.

 

Acculaadstations kunnen decentraal worden voorzien in het hele magazijn, mits de producten die liggen opgeslagen dit toelaten en mits de hoeveelheid geproduceerd gas onder een vastgelegd niveau blijft.
 
Mogelijkheden met kostenindidate Hoog