13.8.1 Keursystemen op basis van een intern kwaliteitssysteem

Bij de uitwerking van de keuringsprocedure is de fabrieksinformatie leidend. Om te voorkomen dat arbeidsmiddelen niet danwel te laat gekeurd worden is het aan  te bevelen om een keurplan op te stellen.

De werkgever bepaalt wie de periodieke veiligheidskeuring voor tractiebatterijen uitvoert. De werkgever is verantwoordelijk voor de deskundigheid van de keurmeester. Keurmeesters kunnen de noodzakelijke expertise voor het keuren van tractiebatterijen verwerven door het volgen van trainingen. Belangrijk onderdeel van dergelijke trainingen is het hanteren van de fabrieksinfomatie van de te keuren tractiebatterijen. Verder moet zekergesteld worden dat de keuring adekwaat wordt uitgevoerd. Hiertoe moet een keuringsprocedure worden ingericht waarbij minimaal is vastgesteld een lijst van keurmeesters, een keuringsformulier en afspraken over afkeurpunten.

 

 

Voordelen:
-Veiligheid laad- of tankstation
-Voldoen aan zorgplicht
-Voldoen aan wettelijke verplichting
 
 
Nadelen:
- Kosten keuring
 
 
Investeringen:
Beperkt