13.8.2 Keursystemen op basis van toezicht door geaccrediteerde instelling

Om te voorkomen dat arbeidsmiddelen niet danwel te laat gekeurd worden is het aan  te bevelen om een keurplan op te stellen.

 

 Geaccrediteerde instellingen stellen hun expertise en werkmethodiek beschikbaar aan bedrijven die er voor kiezen om de periodieke veiligheidkeuringe van b.v. hef- en magazijntrucks te laten uitvoeren door medewerkers van het eigen bedrijf. De geacrediteerde instelling draagt zorg voor de scholing van de keurmeesters, houdt toezicht op de uitvoering van de keuringen en stelt formulieren, stempels en stickers e.d. beschikbaar.

 

 

Voordelen:
-Structuur
-Overzicht
-Minder beschadigingen en reparaties
 
 
Nadelen:
- Discipline
 
Investeringen:
- Nihil