13.8.5 Training keurmeester tractiebatterijen

Een keurmeester moet binnen een systeem werken. Dit systeem omvat minimaal een standaard keuringsprocedure, een keuringsformulier en afspraken over afkeurpunten. Over de onafhankelijkheid van de keurmeester moeten afspraken worden vastgelegd.

Keurmeesters kunnen de noodzakelijke expertise voor het keuren van tractiebatterijen verwerven door het volgen van trainingen. Belangrijk onderdeel van dergelijke trainingen is het hanteren van de fabrieksinfomatie van de te keuren tractiebatterijen. Een training keurmeester omvat minimaal:
- wet- en regelgeving,
- hoe werkt een keur-systeem
- functie keuringsformulieren worden gebruikt,
- keuringspunten die belangrijk zijn
- meetvaardigheden die van belang zijn

Voordelen;
- geborgde deskundigheid 

- versterken imago

Nadeel;
- kosten