13.8 Keuren tractiebatterijen

De werkgever beslist welk bedrijf zijn trucks keurt. Hierbij moet een kwalitatieve afweging gemaakt worden. In deze afweging staan 2 aspecten tegenover elkaar, namelijk deskundigheid en onafhankelijkheid. De wetgever doet geen uitspraken over wie welk arbeidsmiddelen mag keuren. Van belang is dat het keuringsresultaat middels een formulier is vastgelegd. De lader moet afgestemd zijn op de batterij, daarom moet de keuring van batterij en lader gezamenlijk uitgevoerd worden.

 

Tractiebatterijen zijn er in veel uitvoeringen en formaten. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun personeel bij het werken met logistiek materieel. Werknemers moeten er blindelings op kunnen vertrouwen dat ze werken met veilige tractiebatterijen, laders, trucks of ander veilig magazijnmaterieel. Dit betekent allereerst dat het onderhoud van de tractiebatterijen adekwaat moet zijn. Voor het beheer van het onderhoud zijn software-systemen op de markt. Verder zijn -vanuit deze wettelijke verantwoordelijkheid- werkgevers verplicht hun werkmaterieel periodiek te laten keuren. Door het laten keuren van de tractiebatterijen zorgt de werkgever ervoor dat de medewerkers over veilig en gekeurd materieel beschikken. Het periodieke keuren van heftrucks  is wettelijk verplicht

Keurende bedrijven zijn te onderscheiden in:
1 Gecertificeerde keursystemen met externe kwaliteitscontrole op niveau van het keurende bedrijf en/of de keuring
2. Systemen gecertificeerd op basis van NEN-ISO 9001
3. Keursystemen op basis van toezicht door gecertificeerde instelling
4. Keursystemen vanuit generieke deskundigheid op basis van een intern kwaliteitssysteem

Daarnaast kunnen bedrijven besluiten om de tractiebatterijen in eigen beheer te keuren door medewerkers die daartoe zijn opgeleid. Diverse organsaties bieden dergelijke keurmeestercursussen aan.

 

Mogelijkheden met kostenindidate Nihil