13.7.1 Diesel opslagtank

 

De dieseltanks moeten o.a. op of in een vloeistofdichte bak staan, moeten in een semi-open ruimte staan en moeten op voldoende afstand staan van andere functies.

 

Voor de verwerking van zware lasten wordt vaak gebruik gemaakt van heftrucks die worden aangedreven op diesel. 
De heftrucks zullen regelmatig bijgetankt moeten worden. Dit kan met behulp van een eigen dieseltank.
Het in bezit hebben van een eigen dieseltank moet voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De milieuwetgeving stelt strenge eisen aan de opslag van dieseltanks en de mogelijkheid eigen heftrucks hiermee bij te vullen.
 

 

Voordelen:
-Beschikbaarheid diesel op eigen terrein
 
 
Nadelen:
- Kosten aanleg dieselopslagtank
 
 
Investeringen:
Hoog