13.1 Tractiebatterijen

Het laden van batterijen is complex. Onjuist laden van batterijen kan de veiligheid in gevaar brengen. OIok het rendement van de tractiebatterij zal door het verkeerd laden sterk afnemen.

Batterijen zijn er in verschillende uitvoeringen.Allereerst de traditionele loodzwavelzuur met een vloeibaar elektrolyt. Deze batterij is kostenefficiënter. Tijdens het laden wordt gas gevormd. Verder moet regelmatig water worden bijgevuld.
Een variant op de traditionele tractiebatterij is de onderhoudsvrije tractiebatterij. Hierbij is het elektrolyt als een gel uitgevoerd, waardoor waterbijvullen niet nodig is.
Lithium- ionbatterij; deze batterijen hebben een hoger rendement en hogere kostprijs. Ze zijn Iichter en onderhoudsvriendelijk, waterbijvullen is niet nodig. De chemische stabiliteit is een aandachtspunt.De brandstofcel is nog in ontwikkeling

Alle mogelijkheden Tractiebatterijen