14.1.1 Bewustwording

 

Afvalscheiding moet bij de bron plaatsvinden. Als er bewust mee wordt omgegaan, kost dit geen extra inspanning.
Daarnaast werkt iedereen graag in een opgeruimde en nette omgeving. Daar is iedereen het mee eens. Maar iedereen moet er ook zijn steentje aan bijdragen.

 

Afvalscheiding krijgt steeds meer aandacht daar dit steeds rendabeler wordt. Daarnaast is scheiden van afval duurzaam en goed voor het milieu. Belangrijkste voorwaarde om afval goed te scheiden is om de bewustwording bij de medewerkers te vergroten. Dit kan gebeuren door het hoe en waarom van afscheiding goed te communiceren, bijvoorbeeld door het gebruik van pictogramman en kleurcodes. Verder door afvalscheiding in het dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse overleg mee te nemen en door medewerkers hierop aan te spreken.

 

Voordelen:
-Minder stortkosten
 
 
Nadelen:
- Discipline
 
Investeringen:
Nihil