14.1 Afvalscheiding

 

Afvalscheiding dient plaats te vinden bij de bron.
Een groot aantal medewerkers krijgt hierdoor te maken met afvalscheiding.
 

 

In de meeste magazijnen ontstaan diverse soorten afval. Deze moeten afgevoerd en verwerkt worden. Zowel uit ecologisch als uit economisch oogpunt is het wenselijk deze gescheiden af te voeren.
Het splitsen van de verschillende soorten afval kan het beste bij de bron plaats vinden. Dit vereist wel voldoende plaats voor verzameling en opslag van het gescheiden afval.
Mogelijkheden met kostenindidate Nihil