14.4.1 Open containers

 

Storten van afval in afvalcontainers, leidt vaak tot een slechte vullingsgraad, doordat er veel loze ruimtes ontstaan. De verdichting moet plaatsvinden voordat de afval in de containers wordt gestort.

 

Als niet met perscontainers gewerkt wordt, kan met stortcontainers gewerkt worden, waarbij het afval van boven in de bak wordt gestort. De containers moeten zodanig worden opgesteld, dat deze langs beide langszijden benaderbaar zijn; dit voorkomt stapelvorming aan 1 zijde en ruimteverlies aan de andere zijde.
Anderzijds moet voorkomen worden dat medewerkers in de containers klimmen, om afval samen te drukken. Dit kan plaatsvinden via waarschuwingsborden en instructies. Fysieke beveiliging is nauwelijks mogelijk.
 

 

Voordelen:
-Voorkomen klimmen in en lopen in gevulde afvalcontainers
 
Nadelen:
- Lagere vullingsgraad afvalcontainers
 
 
Investeringen:
Niet van toepassing