14.4.2 Containers in putconstructie

 

Het plaatsen van de afvalcontainers in een putconstructie biedt veel voordelen.
Het risico van het per ongeluk in de container vallen, kan beperkt worden door flexibele railing aan te brengen langs de opening voor de container.

 

Als niet met perscontainers gewerkt wordt, kan tevens met stortcontainers gewerkt worden, waarbij het afval van boven in de bak wordt gestort. De containers moeten zodanig worden opgesteld, dat deze langs meerdere zijden benaderbaar zijn; dit voorkomt stapelvorming aan 1 zijde en ruimteverlies aan de andere zijde.
Storten wordt vereenvoudigd door de afvalcontainers verdiept neer te zetten. Dit vereenvoudigt het storten van afval en voorkomt terugvallend afval. Voorkomen moet echter worden dat medewerkers zelf in de afvalcontainers kunnen vallen.
 

 

Voordelen:
-Ergonomische omstandigheden
-Beter zicht
-Voorkomen terugvallend afval
 
Nadelen:
-Kosten aanleg put
-Risico vallen in put
 
Investeringen:
€ 10.000 tot € 40.000