7.6 Externe invloeden

Het verdient aanbeveling om over het afdekken van risico's m.b.t. buitenopslag contatc op te nemen met de verzekeraar. Daar is veel kennis rond dit thema aanwezig. 

Buitenopslag brengt risico’s met zich mee, zoals diefstal, vandalisme  en brandstichting.  Dit kan grote schades veroorzaken. Bijvoorbeeld,  rook en roet kunnen veel schade aanrichten en bovendien kan het vuur overslaan naar uw gebouwen.

Alle mogelijkheden Externe invloeden