11.1 Aanvoer goederen

 

Duidelijke afzetlocaties en afbakening van het gebied zijn randvoorwaarden voor een veilige inrichting van deze processen.
 
"Value Added Logistics” activiteiten zijn vaak activiteiten waar veel goederen naar toe gebracht worden en weer vandaan gehaald worden. Tevens is vaak tijdsdruk aanwezig indien de VAL-activiteiten klantspecifiek moeten worden uitgevoerd.
De aan- en afvoer van de goederen dient daarom goed gestructureerd te worden om de doorloopsnelheid EN de veiligheid van de goederenstromen te kunnen garanderen.
Mogelijkheden met kostenindidate Gemiddeld