11.6 Afval

 

Afval leidt vaak tot onoverzichtelijke situaties. Door een juiste structurering van de afvalverwijdering, wordt afval GEEN rommel.

 

Bij veel VAL-werkzaamheden blijven restmaterialen over die als afval afgevoerd moeten worden. Deze moeten vaak tevens worden gescheiden naar soort afval.
Door VAL-werkplekken te voorzien van duidelijke en gescheiden afvalcontainers,  wordt de werkplek netjes en overzichtelijk gehouden. Dit bevordert de veiligheid.
 
Alle mogelijkheden Afval