11.7.1 Overdrachts- en afzetposities verwerkte goederen

 

Verpakkings- en VAL-activiteiten zijn vaak werkzaamheden die manueel worden uitgevoerd, en waarbij behoorlijke volumes worden verwerkt. Structurering en standaardisering van de goederenstromen verbetert deze processen.
 

 

Verpakkings- en VAL-activiteiten komen vaak voor in magazijnen. Deze activiteiten vinden vaak plaats na het orderverzameltraject en staan vaak onder tijdsdruk. Daarnaast wordt er een breed scala van regelmatig wijzigende werkzaamheden uitgevoerd. Flexibiliteit is dan gewenst. Flexibiliteit is echter geen reden om het proces niet te structureren. Juist in een dynamische en flexibele omgeving, is het raadzaam om de goederenstromen te structureren. Door het creëren van overdrachts- en afzetposities voor pallets die gereed zijn, ontstaat overzicht. Daarnaast wordt dan nagedacht over de manier van handling van de goederen en over de hiervoor benodigde ruimte. Het structureren van dit proces start vaak met het creëren van overdrachts- en afzetposities voor te verwerken en af te voeren pallets.
 

 

Voordelen:
-Overzicht
-Structuur
-Efficiëntie
 
 
Nadelen:
-Discipline
 
 
Investeringen:
Nihil