11.3 Werkplekinrichting

 

De interactie tussen intern transportverkeer en de goederen enerzijds, alsmede tussen de goederen en de medewerkers anderzijds, moet duidelijk aangegeven worden.
 

 

De werkplekinrichting van een VAL-omgeving is cruciaal om een duidelijke scheiding aan te kunnen brengen tussen de werkplek van de medewerkers en de rijpaden voor intern transportverkeer.
 
Alle mogelijkheden Werkplekinrichting