2.6.13 Dock Control System

Een geintegreerd dock control system signaleert het vroegtijdig wegrijden van de vrachtauto. Ook het "kruipen" door het in- en uitrijden van heftrucks, waardoor de klep van de dock leveller van de vrachtwagenvloer valt, wordt gesignaleerd.

Een dock control system is een signaleer en controle systeem dat via lichtsignalen, waarneembaar zowel binnen als buiten, aangeeft of het veilig danwel onveilig is om te laden, te lossen of te parkeren c.q. weg te rijden. Het dock controle systeem omvat het beheer van de vrachtwagensleutel en de toewijzing van het dock.