2.2 Laaddock

De vloer van de vrachtwagen moet horizontaal staan als deze is aangedockt. Laden en lossen met palletpompwagens wordt zwaar of gevaarlijk als de vrachtwagenvloer schuin staat.

Hellingshoek en overgangshoek van het schuine en rechte gedeelte moet beperkt zijn.

Als in bestaande situaties achteraf laaddocks worden voorzien, dan is de beschikbare ruimte vaak beperkt. Voor een laadock is een bepaalde diepte nodig die afhankelijk is van het type vrachtwagen. In het algemeen moet worden uitgegaan van een diepte van ca. 35 meter.
Als deze diepte niet beschikbaar is, wordt deze diepte vaak ingekort waardoor de hellingshoek steiler wordt of de vrachtwagen schuin staat terwijl deze is aangedockt. Er zijn ook andere, betere en veiligere opties.

Alle mogelijkheden Laaddock