2.1 Laden en lossen zonder docks

De beschikbare ruimte is vaak beperkt en vaak is er nog meer verkeer in dezelfde ruimte.

De ruimte moet procesmatig worden ingericht en goed worden afgebakend.

Vrachtwagens worden nog veel via de achterzijde geladen en gelost zonder docks. Zeker als het om kleine aantallen pallets per dag gaat of als de vrachtwagens langs de zijkant geladen en gelost moeten worden.
Problemen kunnen zich hierbij voordoen doordat er aanrijdingen rondom de vrachtwagen plaatsvinden of doordat een medewerker in vrachtwagen moet klimmen om de pallets op de juiste plaats te zetten.
Deze werksituatie kan veiliger EN efficiënter worden uitgevoerd.

Alle mogelijkheden Laden en lossen zonder docks