3.5 Inrichting goederenontvangstruimte

Maak onderscheid naar de verschillende goederenstromen en ga na hoe deze in de tijd gezien gesepareerd kunnen worden.

Structurering van het proces biedt vaak veel voordelen. Tevens is er meer mogelijk dan men verwacht.

In de goederenontvangstruimte worden de goederen gelost en gereed gezet voor controle, waarna deze weer afgevoerd moeten worden. Er is dus vaak veel pallettransportverkeer in deze ruimte. Daarnaast lopen er mensen te controleren en te inspecteren. Tevens worden bonte pallets uitgesorteerd en vinden er vaak nog ompakwerkzaamheden plaats.
Scheiding van de aan- en afvoer van pallets en overige werkzaamheden verdient aanbeveling.

Alle mogelijkheden Inrichting goederenontvangstruimte