3.1.3 Palletpool

Een palletpool is een efficiënte vorm van het handlen van de palletstroom

Het beheer van grote hoeveelheden pallets in een complexe logistieke keten is ingewikkeld. De beschikbaarheid van de juiste hoeveelheden pallets moet gegarandeerd zijn. Het transport moet efficiënt en duurzaam worden uitgevoerd. Ook de kwaliteit (beschadiging, hygi

éne e.d.) van de pallets verdient continue aandacht. Deze eisen zijn vanuit een pool-aanpak beter te hanteren.<br>