3.6 Uitsorteer- en overstapelstations

Verbetering van de ergonomische  omstandigheden, alsmede het structureren van het sorteerproces, leidt tot een veiligere werkomgeving waarin een hogere overallproductiviteit wordt behaald. Productiviteitswinsten tot 50 % door structurering van het proces zijn geen uitzondering.

Bij goederenontvangst worden zowel monopallets (1 artikel op een pallet) als bonte pallets ontvangen.
Bonte pallets moeten meestal worden uitgesorteerd naar monopallets.  Anderzijds moeten monopallets soms worden overgestapeld naar pallets die standaard binnen het DC worden gebruikt.
Door het op hoogte brengen van de uit te sorteren pallets, kan veel onnodig buk- en tilwerk worden voorkomen. Door het sorteerwerk te structureren kan dit altijd op dezelfde plaats gedaan worden. Hierdoor kan het proces duidelijker afgebakend worden.

Alle mogelijkheden Uitsorteer- en overstapelstations