3.6.7 Aangedreven rollenbaan

 

Uitsorteerstations kunnen worden voorzien van aangedreven rollenbanen. Het sorteerproces dient wel eerst in detail te worden uitgewerkt, voordat tot  aanschaf van deze banen wordt overgegaan.
Het afbreukrisico is namelijk groot.
 

 

Bonte pallets moeten worden uitgesorteerd. Wanneer de uit te sorteren pallets relatief laag zijn, of als de pallets waar naar uitgesorteerd moet worden, relatief laag zijn, is het een goede oplossing om de pallets omhoog te brengen. Vaak is de aan- en afvoer van de bonte pallets en uitgesorteerde pallets een probleem. Hierdoor ontstaan wachttijden. Dit kan opgelost worden door een aangedreven rollenbanen te gebruiken.
 

 

Voordelen:
- Pallets op goede hoogte
-Buffering te sorteren pallets
-Buffering uitgesorteerde pallets
 
 
Nadelen:
-Vaste opstelling
-Slechts 1 zijde pallet bereikbaar
-Vaste hoogte
-Investeringen
 
Investeringen:
€ 10.000 tot € 25.000 / station