3.6.11 Exoskelet

In werksituaties waar de werknemer al klachten heeft, kan het exoskelet curatief ingezet worden. Het exoskelet is dan onderdeel van de herstelprocedure. Zowel de curatieve als preventieve inzet van het exoskelet zorgt ervoor dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn.

Een exoskelet is een draagbaar skelet. Exoskeletten worden toegepast in werksituaties waar fysieke, statische belasting hoog is. De primaire functie van een exoskelet is het ondersteunen van een of meerdere lichaamsdelen waardoor het lichaam minder wordt belast.
In magazijnen voeren werknemers vaak veel fysieke werkzaamheden uit, zoals veel boven het hoofd, waarin grote reikafstanden moeten worden overbrugd of waarin veel getild of gebukt wordt. Er wordt vaak langdurig in een belastende houding gewerkt. Het risico op fysieke overbelasting is groot en om dit risico te beperken is het soms niet voldoende om alleen de werkomgeving aan te passen. Een exoskelet biedt dan uitkomst want dit draagbare skelet ondersteunt één of meerdere lichaamsdelen wanneer de fysieke, statische belasting hoog is. Hierdoor worden fysieke klachten voorkomen/verminderd, klachten die kunnen resulteren in een lage productiviteit, langdurige uitval en zelfs arbeidsongeschiktheid.
Exoskeletons zijn onder te verdelen in twee categorieën. Passieve exoskeletons herverdelen de menselijke kracht waardoor het lichaam minder zwaar belast wordt. De actieve exoskeletons zijn motorisch aangedreven en maken gebruik van extra energie van buitenaf.

Voordelen van een exoskelet:
- Vermindering van fysieke, statische belasting
- Duurzame inzetbaarheid medewerkers
- Voorkomen klachten aan het bewegingsapparaat