15.6 Communicatie

 

Communicatie is de belangrijkste voorwaarde voor de borging van veilig gedrag in een organisatie.

 

Veilig gedrag dient continu onder de aandacht gebracht te worden, om het gewenste gedrag te borgen in de organisatie. Betrokkenheid en motivatie  vereist een juiste en correcte communicatiestructuur, die ook conform de afspraken wordt opgevolgd.
Alle mogelijkheden Communicatie