15.11.1 Opzet systeem

Kaizen is een prima model om de expertise vanaf de werkvloer in te zetten in de verbeterprocessen.

Kaizen is een krachtige, bewezen verbetermethode. Hiermee kun je stap voor stap je werk, prestaties en organisatie verbeteren en op een hoger plan brengen. Het woord kaizen is een samenvoeging van kai (verandering) en van zen (goed worden), verandering door verbetering dus. Kaizen is opgebouwd uit zes fasen:
1. Defineer het probleem
2. analyseer de feiten
3. geneer oplossing
4. plan de uitvoering
5. voer oplossing uit
6. check en borg
Afhankelijk van aaard en omvang van de probleemstelling wordt de geschikte tools gekozen. Kaizing leunt hierbij sterk op Lean Werken, Kanban, two bin, 5S en/of PDCA