15.12 Risicomanagement

Risicomanagement zoveel mogelijk met betrokkenheid van de werkvloer oppakken.

Risicomanagement is het vaststellen van de robuuustheid van uw veiligheidsorganisatie.

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico's en het vaststellen van beheersmaatregelen. De volgende stappen zijn van belang:
Risico-identificatie. In deze stap brengt u alle mogelijke risico’s in kaart. Vooraf dient vastgelegd te worden om welke risico’s het gaat, zoals arborisico’s, ergonomie, hygiëne, brand en/of diefstal
Risicoanalyse. Stel vast welke risico’s de grootste bedreiging kunnen vormen en de meeste aandacht verdienen.
Beheersing. Bepaal welke risico’s direct uw aandacht verdienen en welke minder urgent zijn.
Monitoring. Aangezien risicomanagement per definitie een continu proces is, is monitoring cruciaal.
Rapportage. Om risicomanagement te verankeren binnen uw organisatie moeten de gezette stappen inzichtelijk gemaakt voor al de medewerkers. Geef medewerkers regelmatige updates  de risico’s die zijn onderzocht.

Voorkomen moet worden dat deze aanpak resulteert in stapels papieren die weinig bijdragen aan het versterken van de veiligheid. Belangrijk is om praktisch hanteerbare instrumenten in te zetten die vooral door medewerkers worden gehanteerd. Veel van deze instrumenten zijn in de markt beschikbaar.

Alle mogelijkheden Risicomanagement