15.12.4 Compliance management

Compliance is werken in overeenstemming met wet- en regelgeving en zo het voorkomen van arbeidsongevallen en verzuim, (milieu)schade door vervuiling, boetes en imago of materiële schade

Compliance is werken in overeenstemming met wet- en regelgeving. Regelgeving komt niet alleen van de overheid; ook de eigen directie en soms het moederbedrijf stellen regels vast om doelen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu te bereiken.De regels zijn door wetgever en directie(s) opgesteld om ongewenste effecten te voorkomen. Als de regels (ook al is het onbewust) niet worden nageleefd kunnen de ongewenste effecten dus wel optreden. Daarbij kunt u denken aan arbeidsongevallen en verzuim, (milieu)schade door vervuiling, boetes en imago of materiële schade. Werken aan (een betere) compliance is dus werken aan het voorkomen van schade en verrassingen. U kunt per thema werken aan compliance door het uitvoeren van in- en externe audits met checklisten.Op een abstracter niveau kunt u per thema werken aan compliance door het invoeren van een zorgsysteem (ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001)Als u wilt controleren of uw organisatie beschikt over de leiderschapscultuur en ondersteunden elementen voor een goede compliance kunt u gebruik maken van de nieuwe richtlijn ISO19600 (Compliance management) .Het ontwikkelen van een bedrijfsspecifiek compliance-management kan varieren van:
- U of uw medewerkers kunnen genoemde richtlijnen zelf opzoeken of checklisten aanschaffen. Doorgaans hebben zaken die vanuit het bedrijf zelf worden uitgezocht en geïmplementeerd uiteindelijk het grootste effect. Daarbij is het wel van belang dat het minimale kennisniveau aanwezig is om checklisten te kunnen interpreteren.
- U kunt u ook laten ondersteunen door een adviseur. Adviseurs werken meestal op uurbasis; voor een goede kostenbeheersing is het van belang dat u doel, scope, te nemen stappen en verwacht resultaat van de advieswerkzaamheden vooraf met de adviseur afspreekt. 

Voordelen:

Voorkomen van arbeidsverzuim, milleu, materiele en imago schade

 

 

Nadelen:

 Kosten intern en extern personeel

 

Investering:

€ 500 tot € 10.000