15.12.1 RIE

Een RIE incl. Plan van Aanpak is de basis van het arbobeleid binnen de organisatie. Ter versterking van de praktijkrelevantie is het nuttig om na te gaan of uw brancheorganisatie een erkend RIE-instrument beschikbaar heeft.

Een werkgever met personeel  is verplicht om  een Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RIE) voor organisatie(s) uit te voeren.
In deze RIE worden de mogelijke arbo-risico"s die binnen de organisatie kunnen optreden in kaart gebracht. In het verlengde daarvan een RI&E wordt in het plan van aanpak vast gelegd hoe deze risico's worden aangepakt.
Een RI&E brengt de mogelijke risico's voor een organisatie in kaart en komt met een plan voor het oplossen hiervan. De RI&E is eigenlijk de basis voor het arbobeleid dat u daarna opstelt.
In een RI&E is uitgewerkt:
- beschrijving van gevaren;
- beschrijving van risicobeperkende maatregelen;
- plan van aanpak.
Het uitwerken van van een RIE kan in eigen beheer worden uitgewerkt. U kunt de RIE ook laten uitvoeren door een adviesbureau; kijk hiervoor onder de knop leverancier rechtsboven.
In diverse branches zijn arbocatalogi ontwikkeld. In het verlengde hiervan zijn RIE-instrumenten erkend; voor een overzicht zie http://www.rie.nl/rie-instrumenten/ 
Omdat deze instrumenten ontwikkeld zijn door de betreffende branche-organisatie kan er op vertrouwd worden dat hierin de voor de branche relevante risico's zijn uitgewerkt. RIE's ontwikkeld op basis van een dergelijk eerkend instrument vallen niet onder de wettelijke toetsplicht.
RIE's ontwikkeld voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers, moeten getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of arbo-kerndeskundige.
Na toetsing wordt het de RIE en het plan van aanpak toegezonden aan de ondernemeningsraad  of personeelsvertegenwoordiger.

Voordelen:

Voorkomen van arbeidsverzuim, milleu, materiele en imago schade

Nadelen: Kosten intern en extern personeel

 

Investering:

€ 500 tot € 10.000