15.12.5 Werkplekinspectie

Werkplekinspekties leiden tot structurele verbeteringen in termen van veiligheid en gezondheid.

Een werkplekinspectie is gericht op het versterken van de veiligheid en gezonde op de werkplek. De inspecties zijn enerzijds gericht op technische zaken als gereedschappen, machines, persoonlijke hulpmiddelen en anderzijds op het veiligheidsgedrag. Een werkplekinspectie is geen vervanging van de RIE. Een werkplekinspectie is niet alleen het afvinken van een checklist. Het is een activiteit die past in het veiligheidsbeleid van de onderneming inclusief een kick-off en agendering voor het werkoverleg. De werkplekinspecties zijn gericht op structurele verbeteringen. De verbeteracties worden nauwgezet opgevolgd.

Een afgeleide van werkplekinspecties  zijn veiligheidsobservaties. In deze aanpak ligt het accent meer op het bespreekbaar maken van het veiligheidsbeleving van de medewerkers. Welke risico's onderkennen ze voor zichzelf en voor collega's. Hoe gaat hij/zij hiermee om.

Voordelen
Meer betrokkenheid
Meer kwaliteit

Nadelen
Organisatiekracht