15.7.3 Schoonmaken

Verwijder rommel, stof, vuil en afval.

Maak materialen, hulpmiddelen en werkplekkken schoon en zorg dat ze schoon blijven.

Is alles in goede staat en klaar voor gebruik.

Schoonmaken heeft betrekking op vloeren en wanden en op de voorwerpen waarmee gewerkt wordt, zoals machines, gereedschappen, opslagmiddelen e.d. Vervuilingsbronnen en oorzaken van storingen worden verholpen. Bij de klassieke  werkmethode wordt steeds dezelfde volgorde gebruikt (eerst stofafnemen, dan stofzuigen of wissen en eindigen met nareiniging.
Een andere aanpak is het eerst visueel beoordelen van de ruimte die schoongemaakt moet worden wat betreft de mate van vervuiling. Op basis hiervan wordt bepaald wat wel en niet schoongemaakt moet worden. Voor deze aanpak is handboek ontwikkeld, dat gratis kan worden gedownload: https://www.carellurvink.nl/home/handboek-modern-en-resultaatgericht-schoonmaken