15.7.5 Systematiseren

Spreek elkaar aan op de gemaakte afspraken

Bliojf dit doen

Een schone en opgeruimde werkplek is tenslotte de gewoonste zaak van de wereld

Vier je verbeteringen

De eerste vier stappen moeten geborgd worden wat betreft de continuiteit en het volgen van de voorgeschreven methodes. Hiervoor worden controlelijsten en/of audits ingezet. De resultaten van de controlelijsten en/of de auudits worden periodiek bekend gemaakt via tabellen, diagrammen e.d. Deze resulteten worden gebruikt om persoonlijke en/of groepsdoelstellingen te evalueren.