15.9 Schaderegistratie en opvolging

 

Schaderegistratie dient te worden gebruikt om de situatie te verbeteren en om aanrijdingen in de toekomst te voorkomen.

 

Magazijnomgevingen worden gekenmerkt door vele transportbewegingen en fysieke verplaatsing van goederen. Regelmatig ontstaan hierbij schades aan goederen, materieel en gebouwen. Door een juiste registratie van alle voorkomende schades, kan geanalyseerd worden waar zich knelpunten voordoen die tot die schades hebben geleid.
 
Alle mogelijkheden Schaderegistratie en opvolging