15.5.8 Training Veilig Werken met een Takel


De uitgever van een takel-certificaat moet zich realiseren dat ingeval van een incident, veroorzaakt door de machinist in kwestie, aangetoond moet worden dat de kwaliteit van de training is gedefinieerd en geborgd.

 

 

Het werken met een takel is een risicovolle taak. Dit geldt voor machinisten die incidenteel dan wel continue met een takels werken. Dit betekent dat de kwaliteit van de training “Veilig werken met de takel” geborgd moet zijn door bv extern toezicht op bv de kwaliteit van de trainer, het trainingsmateriaal en/of de afsluiting. De inhoud van de training wordt in kaart gebracht op basis van een RIE. Dit kan gebeuren aan de hand van een checklist, zodat alle vakhandelingen die in het bedrijf voorkomen in de training worden behandelt. Speciale aandacht wordt gegeven aan het aanslaan van lasten. Ook de risico-hotspots binnen het bedrijf maken onderdeel uit van de training. Verder wordt met het trainingsaanbod aangesloten bij het ervaringsniveau van de individuele machinist waardoor de opleidingsduur kan variëren van een halve tot een hele dag. Vast onderdeel is de LMRA, waarbij aandacht gegeven wordt aan de takel, de locatie en de opdracht. Tenslotte komen alle voorzetstukken waarmee binnen het bedrijf gehesen wordt aan bod. Op deze wijze wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de arboregelgeving. Ook de eisen van verzekeraars zijn hiermee afgedekt. Trainingen “Veilig werken met takels” moeten ook gericht zijn op ergonomisch werken en op veiligheidsbewustzijn.

Het is aan te bevelen om periodiek de vaardigheden van demedewerkers die met takels werken te beoordelen. Hiervoor zijn beoordelingsformulieren beschikbaar, zie http://download.blomopleidingen.nl/beoordelingsformulier?hsCtaTracking=ff37c67b-c0a3-4995-ac57-63d1c5fd3449%7C130af689-28be-41ce-b72f-0ba6bcb12d87

 

 

Voordelen:

-Meer productie, minder letsel/schades

- betere imago

 

Nadelen:

-Kosten

 

 

 

 Kostprijs: € 110 - € 200