15.5.9 Training Veilig Werken met de Bovenloopkraan

 

De uitgever van een bovenloopkraan-certificaat moet zich realiseren dat ingeval van een incident, veroorzaakt door de machinist in kwestie, aangetoond moet worden dat de kwaliteit van de training is gedefinieerd en geborgd.

 

 
 

Het werken met een bovenloopkraan is een risicovolle taak. Dit geldt voor machinisten die incidenteel dan wel continue met een bovenloopkraan werken. Dit betekent dat de kwaliteit van de training “Veilig werken met de bovenloopkraan” geborgd moet zijn door bv extern toezicht op bv de kwaliteit van de trainer, het trainingsmateriaal en/of de afsluiting. De inhoud van de training wordt in kaart gebracht op basis van een RIE. Dit kan gebeuren aan de hand van een checklist, zodat alle vakhandelingen die in het bedrijf voorkomen in de training worden behandelt. Ook de risico-hotspots binnen het bedrijf maken onderdeel uit van de training. Verder wordt met het trainingsaanbod aangesloten bij het ervaringsniveau van de individuele machinist waardoor de opleidingsduur kan variëren van een dag tot twee dagen Vast onderdeel is de LMRA waarbij aandacht gegeven wordt aan de truck, de locatie en de opdracht. Idem het aanslaan van lasten. Tenslotte komen alle voorzetstukken waarmee binnen het bedrijf gewerkt wordt aan bod. Op deze wijze wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de arboregelgeving. Ook de eisen van verzekeraars zijn hiermee afgedekt. Trainingen “Veilig Werken met de Bovenloopkraan” moeten ook gericht zijn op ergonomisch werken en op veiligheidsbewustzijn

Het is aan te bevelen om periodiek de vaardigheden van de medewerkers die met bovenloopkranen werken te beoordelen. Hiervoor zijn beoordelingsformulieren beschikbaar, zie https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3460836/Content%20offers/beoordelingsformulier-blom-hoogwerker.pdf?utm_campaign=Beoordelingsformulier&utm_medium=email&_hsmi=57574538&_hsenc=p2ANqtz-8EkCFL9-ip2Gn7OhdMw6kyW2RpM9d_AsyyxSkH1U0BnLeToMUpQUKihryc8lBI99tojtiiW1wThPxckWNaYa9MULuFfGkiT5r4ZW1SVeLc294hJ9A&utm_content=57574538&utm_source=hs_automation

 

Voordelen:
- meer productie,
- minder letsel/schades
- betere imago

Nadelen:
- kosten

 

 

 

 Kostprijs: € 150 - € 295