15.5.10 Training Veilig Laden van Batterijen

In de training dient speciale aandacht gegeven worden aan ergomie en veiligheidsbewustzijn

Het laden van tractiebatterijen is een risicovolle taak. Deze risico’s liggen in de sfeer explosie, kortsluiting, verbranding door zuur, milieuverontreinigingen en hijsen. Bij het laden van tractiebatterijen zijn diverse veiligheidsvoorzieningen zoals een oogdouche nodig. Het PMB-pakket omvat o.a. veiligheidsschorten, brillen en handschoenen. In de cursus komen genoemde risico’s aan de orde. Ook de PMB’s en veiligheidsvoorzieningen worden meegenomen. Verder wordt aandacht gegeven aan de inrichting van het laadstation cq laadplek.
Verder wordt met het trainingsaanbod aangesloten bij het ervaringsniveau van de individuele machinist waardoor de opleidingsduur kan variëren van een halve dag tot een hele dag. Vast onderdeel is de LMRA waarbij aandacht gegeven wordt aan de truck, de batterij en de locatie. Op deze wijze wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de arboregelgeving. Ook de eisen van verzekeraars zijn hiermee afgedekt.

Voordelen:

-Meer productie, minder letsel/schades

- betere imago

 

Nadelen:

-Kosten

 

 

 

 Kostprijs: € 110 - € 200