15.5.4 Training veilig werken met pallettruck, stapelaar en/of orderverzameltruck besturen

De uitgever van een magazijntruck-certificaat moet zich realiseren dat ingeval van een incident veroorzaakt door de gecertificeerde chauffeur in kwestie, aangetoond moet worden dat de kwaliteit van de training gedefinieerd en geborgd moet zijn.

Het werken met pallettrucks, stapelaars en/of orderverzameltrucks is minder risicovol dan bv. de heftruck.

De inhoud van de training wordt in kaart gebracht op basis van een RIE. Dit kan gebeuren aan de hand van een checklist, zodat alle vakhandelingen die in het bedrijf voorkomen in de training worden behandelt. Ook de risico-hotspots binnen het bedrijf maken onderdeel uit van de training. Verder wordt met het trainingsaanbod aangesloten bij het ervaringsniveau van de individuele chauffeur waardoor de opleidingsduur kan beperkt blijven tot een dag. Vast onderdeel is de LMRA, waarbij aandacht gegeven wordt aan de truck, de locatie en de opdracht.  Op deze wijze wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de arboregelgeving. Ook de eisen van verzekeraars zijn hiermee afgedekt. De trainingen  moet ook gericht zijn op ergonomisch werken en op veiligheidsbewustzijn.

Voordelen:

-Meer productie, minder letsel/schades

- betere imago

 

Nadelen:

-Kosten

 

 

 

 Kostprijs: € 150 - € 200