15.5.14 Toolbox

Er is een groot aanbod van kant en klare toolboxen. Het is zaak dat de extern geproduceerde toolboxen aansluiten bij de eigen situatie.

Het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke toolboxen verdient de voorkeur. Dit kan in eigen beheer. Er worden dan ook trainingen aangeboden voor het ontwikkelen van toolboxen en voor het begeleiden cq uitvoeren daarvan.

Een toolbox is een overleg over thema's rond veiligheid, gezondheid en milieu tussen de direct leidinggevende en de groep medewerkers waaraan leiding gegeven wordt. Ook medewerkers van toeleveranciers, onderaannemers en inleenkrachten worden hierbij betrokken. Om vrijblijvendheid te vermijden is regelmaat, b.v. elke maand nodig. Ook het vastleggen van aanwezigheid is gewenst.
Om structuur aan te brengen is het nuttig om steeds met een vaste opbouw te werken. De toolbox sluit aan bij de eigen werksituatie en is dan ook sterk herkenbaar. De toolbox kenmerkt zich vooral door korte teksten of presentaties gericht op het oproepen van discussies, die de deelnemers aanzet tot nadenken over veilig handelen tijdens de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.
Bekende methodes om toolboxen te ontwikkelen is de 5V-methoden en de A3 lean methode.
Er worden dan ook trainingen aangeboden voor het ontwikkelen van toolboxen en voor het begeleiden cq uitvoeren van toolboxen, zie bijvoorbeeld http://www.alfabeeld.nl/producten/veiligheidscultuur-ontwikkeling/interactieve-toolbox/