15.1 Veiligheidsbeleid

 Een goed veiligheidsbeleid zorgt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, waarbij de medewerkers tot hun pensioen vitaal en productief zijn. Werk mag niet tot gezondheidsschade leiden. Bij een goed veiligheidsbeleid wordt gestart vanuit een visie. Een goed veiligheidsbeleid gaat verder dan zomaar een paar regels. “Bij een goed veiligheidsbeleid worden risico’s in kaart gebracht, worden preventieve maatregelen bedacht, regels en procedures opgesteld, zijn er bedrijfshulpverleners aangewezen en ook opgeleid, en wordt er een ongevallenregistratie bijgehouden. En dat zijn dan nog slechts enkele elementen van een goed veiligheidsbeleid”.erder risico’s in kaart gebracht, worden preventieve maatregelen bedacht, regels en procedures opgesteld, zijn er bedrijfshulpverleners aangewezen en ook opgeleid. Het gaat hierbij om fysieke maar ook om sociale veiligheid.

 
 

 

Veiligheidsbeleid is bepalend voor de veiligheid in het magazijn. Aantoonbaarheid van het veiligheidsbeleid wordt verkregen door een en ander schriftelijk en controleerbaar vast te leggen.
Belangrijker is echter dat het management het veiligheidsbeleid actief uitdraagt. Magazijnen waar het management het veiligheidsbeleid actief uitdraagt, zijn significant veiliger dan magazijnen waar dit niet gebeurd. 
Alle mogelijkheden Veiligheidsbeleid