15.10 Ziekteverzuimregistratie

 

Op basis van de ziekteverzuimregistratie en -analyse, dient nagegaan te worden welke verbeteringen doorgevoerd moeten worden om het ziekteverzuim terug te dringen.
 

 

Iedere onderneming is verplicht een verzuimregistratie bij te houden. Ziekteverzuim in magazijnen is relatief hoog ten opzichte van die in kantooromgevingen. Een actief ziekteverzuimbeleid kan het ziekteverzuim aanzienlijk verlagen. 
Als onderdeel van dit beleid, dient nagegaan te worden hoe de algemene veiligheid, ergonomische omstandigheden en omgevingscondities verbeterd kunnen worden om het ziekteverzuim te verlagen.
 
Alle mogelijkheden Ziekteverzuimregistratie