15.10.1 Analyse ziekteverzuimregistratie

 

Ziekteverzuimregistratie kan worden gezien als een wettelijke verplichting. Men kan het tevens zien als een middel om continu de processen in het magazijn te verbeteren.

 

Uit de ziekteverzuimregistratie komt naar voren welke ziekmeldingen een gevolg zijn van factoren gerelateerd aan het werk en welke los staan van het werk. Van de factoren die gerelateerd zijn aan het werk, dient nagegaan te worden, welke veroorzaakt worden door een slechte ergonomie, een gebrekkige inrichting en slechte omgevingsfactoren. Op basis hiervan kunnen verbeterpunten gedefinieerd worden, die de algemene veiligheid verhogen.
 

 

Voordelen:
-Voorkomen ziekmeldingen in de toekomst
 
 
Nadelen:
- Discipline
 
Investeringen:
Niet van toepassing