8.10.7 Overrijdbeveiliging

Obstakels op de vloer periodiek inventariseren. Per obstakel de juiste overrijdbescherming selecteren.

Soms is het niet te vermijden dat er obstakels op de vloer aanwezig zijn in de vorm van drempels, kabels, slangen e.d. Om met trucks over deze obstakels te rijden geeft overlast voor de chauffeur in de vorm van schokken en trillingen. Ook kan het risico's opleveren tot aan kantelen toe. Deze obstakels dienen afgeschermd te worden met behulp van overrijdbeschermers. Op deze wijze wordt voorkomen dat deze obstakels beschadigd worden met bijvoorbeeld een kabelbreuk als resultaat. Deze overrijdbeschermingen moeten haaks worden aangereden.